karens trots föräldraledighet

Hej!Har man alltid 3 månaders karens om man säger upp sig själv trots att man gjorde det under sin föräldraledighet?,vårwilmer08 skrev 2009-05-17 19:04:41 följande:Hej!Har man alltid 3 månaders karens om man säger upp sig själv trots att man gjorde det under sin föräldraledighet? 45 (?) dagars karens om du säger upp dej under FL. Säger du själv upp dig så börjar det räknas från första dagen du är arbetslös.,Det finns nån regel om det räknas max 112 kalenderdagar. Står så här på Livs hemsida: Den som slutat sin anställning utan godtagbara skäl blir avstängd från arbetslöshetsersättning under en längsta tid av 45 ersättningsdagar. Avstängningstiden räknas från den dag då anställningen upphörde och avstängningsdagarna skall räknas inom en period av maximalt 112 kalenderdagar. www.livs.se/portal/page/portal/akassa/Regler_... Tror det är detsamma hos alla akassor.


Läs hela artikeln här


Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!