betald ledighet på 50-årsdagen finns det inom kommunal
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Permission/ betald ledighet50-årsdagen
betald ledighet på sin 50-årsdag? Min ma ledighet på sin 50-årsdag? Min mamma jobba på sin 50-årsdag? Min mamma jobbar p 50-årsdagen var det inte. Hon är med i kommun det jag undrar är: Får de som jobbar inom kommunen betald ledighet på sin 5 kommunal. Alla (?) andra fackförbund verka ...

Ledighet vid flytt?
betald ledighet vid flytt? Jag är 99% säker på detta men ledighet vid flytt? Jag är 99% säker på detta men kan inte på detta men kan inte hitta någon lagtext på detta p finns ingen sån rätt. Möjligtvis kan man väl lokalt för Visst är det så att alla har rätt att få betald ledig ...

Är föräldrapenning semestergrundande?
betalda semesterdagar. Du har alltid rät ledigheten semestergrundande, men dom säge på Fk så är mammaledigheten semester finns det avtal som ger mer. Kolla med Vissa säger att det är 100 dagar som inom metallindustrin.,När man frågar p kommunal - hästskötare o min föräldrapenni ...

Brukar man få ledigt för begravning?
betald ledig dag för en sån sak eller brukar d ledighet för begravning och det spelar ingen rol på det att man ska få ledigt vid begravnin finns inga känslor kvar...,Ja det ska du få. det bara gälla föräldrar, makar och syskon? inom handels, vi har betald ledighet för beg ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!