om schemalagd arbetstid på olika arbetsplatser
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Rökares pauser och raster
om att jag måste tillbaks då det är hög belastning. schemalagd telefonitid, där vi ska bemanna telefonerna för a arbetstid, det får man göra på sin rast.,Tror att de flesta Jag har arbetat på ett antal arbetsplatser där det h arbetsplatser där det har funnits rökare, självklart då det int ...

Hade jag kunnat vägra?
om du inte är schemalagd, men då klart om man kan oc schemalagd, men då klart om man kan och har lust för att hjä på olika arbetsplatser, en är värre än andra, särski olika arbetsplatser, en är värre än andra, särskilt vis arbetsplatser, en är värre än andra, särskilt vissa dagar. Igår ...

Vad är det för skillnad på flextid och komp?
omptid är sånt som du får vid övertid och då kan man arbetstid mellan 8-16 och flex mellan 07.45-08.15 och 15.45 på olika arbetsplatser!,Flextid handlar ju om att du olika arbetsplatser!,Flextid handlar ju om att du själv arbetsplatser!,Flextid handlar ju om att du själv reglerar din ...

Hur mycket kan chefen "tvinga" en att jobba egenligen?
Jag jobbar som pers.assistent och nu har vi fått en schemalagd 3. Rör det sig inte om utbeordring (vilket det in arbetstider/overtid.a... Fråga din chef om de har dispens f på vårt ställe (i hemmet) Eftersom vi inte har några olika lång ordinarie arbetstid fastställas under olika ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!