skriva förstadagsintyg
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Kräver förstadagsintyg men får inget från vårdcentralen
skriva mig... inte med förstadagsintyg. Jag förstår inte riktigt? Hur ska man då bete sig? Tacksam för svar,Arbetsgivare som kräve förstadagsintyg" Men när jag kontaktade vårdcentralen så informerar de mig snällt om att "nej vi skriver inga förstadagsintyg, det får vi i ...

Får skit av min chef för att jag är sjuk
skriva ut ett läkarintyg om en arbetsgivare krävt förstadagsintyg. En läkare har något som många här inte har, medkänsla. I första förstadagsintyg. En läkare har något som många här inte har, medkänsla. I förstadagsintyget ska det även skrivas hur många dagar som läkare ...

Får arbetsgivaren kräva läkarintyg från första dagen?
skriva sjukintyg över tele, måsta man ha så måste man, annars kanske ett alternativ är att spy i en påse och skicka till chefen oc förstadagsintyg utan anledning? Min arbetsgivare kräver det av alla och fixar man inte det så får man antagligen en varning. Vet någon vad ...

När kan arbetsgivaren kräva sjukintyg fr dag 1
förstadagsintyg på medarbetare. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så är det alltid kollektivavtalet som styr. Den nya lagen säger att arbetsgivaren har rätt att begära förstadagsintyg vid särskilda skäl såsom t ex misstanke om missbruk eller upprepad kortti ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!