utlysa tjänst lag
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Vad krävs för att bli forskare?
utlysa tjänsterna offentligt, och det är klart att man måste söka tjänsten för att få den Men frågan är om det verkligen är vanlig tjänst på ams och där stod det ganska så specifikt vad man ska forska inom och hur man ska gå tillväga. Det kanske varierar det dä ...

Har man inga rättigheter?
Jag har en 80% tjänst i grunden, men jobbar 100%. Däremot verkar det som om jag inte kan få de sista 20% som tillsvidare.. Ändå ha lagen som säger att man får fast anställning efter 3 år som vikarie. Numera är det 2 år som vikarie - sedan blir man automatisk ...

Utträde ur styrelse
utlysa extra stämma för att utse ny styrelse. Det kan ju dock finnas vissa "straff" för att hoppa av i förtid men jag tvekar på att det går att hinra en ordförande att avgå om han/hon inte anser sig kunna fullfölja sitt uppdrag. ...

skillnad barnskötartjänst och förskoletjänst???
utlysa tjänsten igen.,Mrs Hawkins Jag förstår dig till fullo. Själv har jag valt bort att jobba både som "bsk" samt usk som jaghar tjänst eller förskoletjänst. Men vaddå, jag har ju ingen aning om vad skillnaden är,Frågar de så ta förskoletjänst - då borde du j ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!